Bilder HiB 2014

I 2014 flyttar Høgskolen i Bergen til Kronstad og Møllendalsveien. Her kan du følgje med på utviklinga. Bilder ved Mauricio Pavez, HiB.

Sjå utviklinga i bygget

5. juni 2013

Einaste bilvei inn til høgskolebygget er asfaltert. Gangbrua i glas går frå undervisningsrom i 2. etasje og over til Idrettsbygget.

Foajeen har blitt fliselagt sidan sist. Trappa skal bli kledd i eik, slik at den står i stil med rekkverket i 2. etasje.

Universell utforming. Desse flisene skal vise veg i bygget.

Biblioteket har nyleg fått to trapper som går opp til studiearbeidsplassar og grupperom på mezzaninane.

Kantina. Glassrekkverk og trapp opp til sitteområde har nyleg kome på plass.

Stemningsfulle omgivelser i kantina. Her blir det sitteplasser.

Kjølediskar er montert.

Utstyret til storkjøkkenet til kantina er også på plass.

Alle gymsalar blir kledd med nydelige eikespiler som gir ei varm romkjensle. På baksida av eikespilene ligg eit lag med lyddempande materiale.

Garderobeanlegget er ferdig flisa.

Og dusj og badstu byrjar å ta form.

Sprek farge på kontorkorridor for ansatte på Avdeling for helse- og sosialfag.

Og ein enda ferskare kontorkorridor for ansatte på helse- og sosialfag i 3. etasje.

Kontrollrom for sjukepleiarutdanninga. Her skal sengepostar overvakast.

Nye vegger i rommet som skal bli lintøylager.

Studenthuset. Baren er ferdig flisa. I 2. etasje blir det møterom.

Slik ser det ut fra innsida i baren.

Plassen framfor hovudinngangen er rydda. I sommar skal mykje av uteanlegget ferdigstillast.

 

Kommentarer

Legg inn en kommentar