Bilder HiB 2014

I 2014 flyttar Høgskolen i Bergen til Kronstad og Møllendalsveien. Her kan du følgje med på utviklinga. Bilder ved Mauricio Pavez, HiB.

Stemningsfull kantine

23. november 2012

Inne i kantina

Stemningsfull kantine. Her blir det spiseplasser i første og andre etasje. Det blir også eit stort spiseareal i den moderne delen av bygget.

Utanfor kantina

Ut frå kantina kjem me til uteplassen som ligg plassert mellom Studenthuset og kantina. Dette blir ein fin uteplass om våren og sommaren!

Plassen utanfor kantina

Framleis på uteplassen utanfor kantina. Her ser me fasaden til den moderne delen av kantina.

Hagen ved kantina

Hagen ved kantina. Gjennom hagen går det ei langsgåande hulkilrenne i mørk storgatestein. Renna er til oppsamling av overvatn, den vil også danne ei naturleg ledelinje for blinde og svaksynte då fargen og overflata vil gi god kontrast til det lyse steindekket som skal leggast inntil renna.

Mellom foajeen og biblioteket

Hagen mellom Foajeen og Biblioteket. Togspor nr. 2 er på plass sidan sist.

Biblioteket

Biblioteket. Her ser me opp på ein av til saman 3 mezzaniner. Ta ein kikk på illustrasjonen frå arkitekten av biblioteket og sammenlign!

Auditorium

Auditorium. Dette auditoriet ligg på plan 1 og vindauga vender ut mot Inndalsveien og Bybanen.

Idrettsbygget

Idrettsbygget. Idrettshallen har fått vegger sidan sist!

Rørslerommet/dansesalen

Også rørslerommet/dansesalen byrjar å ta form.

Utanfor ingeniørutdanninga

Her står me der det framtidige idrettsanlegget blir plassert søraust på tomta. Hjørnet me ser på er arealet der fleire ingeniørutdanningar får sine spesialrom.

Frå nordaust på tomta

Me har gått over til motsatt side og står plassert nordaust på tomta. Bak oss ligg St.Olavsvei. Her får mange helse- og sosialfagutdanningar sine spesialrom.

Kommentarer

Legg inn en kommentar